а

У Медија центру у Београду је 18.06.2015. године одржан панел на коме је указано на напредак Србије у спровођењу препоруке Комитета министара Савета Европе државама чланицама о мерама за борбу против дискриминације на основу сексуалне оријентације и родног идентитета из 2010. године, али и на највеће изазове у спровођењу ове препоруке.

Кристиан Ранђеловић из организације Гејтен ЛГБТ је представио резултате пројекта мониторинга, насиља, дискриминације и злочина из мржње над ЛГБТ особама, са посебним нагласком на транс особе, истичући да су транс особе најчешће изложене хомофобичним нападима и да грађани и грађанке често не реагују у случају напада на особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета на јавном месту, а долази и до прикључења нападима.Напади се јављају и у приватном простору, ЛГБТИ особе, нарочито транс особе бивају изопштене из породице и избачене из дома када се сазна за њихову сексуалну оријентацију и родни идентитет. Он је похвалио реакцију полиције у случајевима када је напад на ЛГБТ особе пријављен полицији, што је оцењено као напредак.

Јованка Тодоровић из Лабриса је изнела оцену да је у односу на 2011. годину држава остварила напредак у спровођењу препоруке Комитета министара али да остварени напредак није довољан. Највећи напредак је, због одржавања Параде поноса, остварен у области слободе окупљања и удруживања, док је најмање напретка остварено у области образовања, приватног и породичног живота, као и у области спорта и становања.

Овај скуп су организовали Организација за лезбејска људска права – Лабрис и Гејтен ЛГБТ и на њему је присуствовала представница стручне службе Заштитника грађана.

baner1