а

b_280_0_16777215_00_images_stories_fpn_01062015_1.jpg

Последњих деценија је подигнута свест друштва о потреби осуде, спречавања и кажњавања породичног и партнерског насиља у Србији, али жртве насиља и даље нису довољно заштићене и немају пуну подршку система како би се одлучиле да напусте насилника, рекла је јуче заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић студентима социјалног рада и политикологије у Београду. Она је са Тањом Игњатовић из Аутономног женског центра била предавачица на Факултету политичких наука у Београду, на трибини у организацији Уније студената социјалног рада ФПН, где је студентима представила рад и надлежности Заштитника грађана Републике Србије.

b_280_0_16777215_00_images_stories_fpn01062015.jpgСтевановић је навела да је Заштитник грађана прошле године у периоду од марта до октобра месеца у оквиру својих надлежности спровео анализу рада надлежних органа који су укључени у систем заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, а у Посебном извештају, у коме су садржани резултати анализе, је констатовао да досадашње поступање органа у случајевима насиља над женама није одговарајуће. Податак о броју жена које су смртно страдале у породичном и партнерском насиљу, број и садржај притужби на рад полиције, центара за социјални рад, правосудних органа и установа здравствене заштите које су упућене Заштитнику грађана током 2013. и 2014. године, указује да је и нормативни оквир и праксу неопходно изменити и унапредити.

Поражавајућа је чињеница да о насиљу стално причамо, имамо добре законске оквире и механизме, али је насиље ипак у порасту, истакла је заменица заштитника грађана.

Студенте је посебно занимао рад сигурних кућа и центара за социјални рад, такође су изнели мишљење о односу нашег друштва према овој појави.

Предавачице и студенти су се сложили да је неопходан системски начин промене свести и политика према овој појави, са чијом применом се мора започети још током васпитања и образовања деце.

baner1