а

Представница стручне службе Заштитника грађана Борјана Перуничић је данас, на 63. Научно-стручном скупу психолога Србије, у оквиру Симпозијума под називом ,,Истраживања психолога у организацијама које се баве људским правима“ представила резултате анализе рада надлежних органа који су укључени у систем заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, садржане у Посебном извештају Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, са оценом стања и препорукама. Ова анализа је спроведена у сарадњи са Саветом за родну равноправност Заштитника грађана, уз подршку Мисије ОЕБС у Србији.

На Симпозијуму под називом ,,Истраживања психолога у организацијама које се баве људским правима“, у организацији Тање Игњатовић из Аутономног женском центра, су резултате релевантних истраживања из области људских права представиле и представнице Института за психологију, Групе 484, Међународне мреже помоћи – ИАН и Аутономног женског центра, указујући на проблеме са којима се суочавају поједине осетљиве друштвене групе, као што су жртве насиља у породици, старији, особе са инвалидитетом, жртве тортуре, нечовечног и понижавајућег поступања и кажњавања и мигранти.

У наставку скупа, на округлом столу под називом ,,Улога и рад психолога у контексту заштите људских права – очекивања правника од психолога и интердисциплинарна сарадња“, чијом организацијом је, такође, координирала Тања Игњатовић из Аутономног женског центра, је поред представница и представница Групе 484 и Међународне мреже помоћи – ИАН, учествовала и Вања Мацановић из Аутономног женскоц центра, чланица Савета за родну равноправност Заштитника грађана.

baner1