а

У Централном дому Војске Србије у Београду је у четвртак, 28. маја 2015. године одржан скуп на коме су представници/це релевантних тела и механизама представили најзначајније резултате спровођења НАП-а у Републици Србији у периоду од 2010-2015. године, а представници/це организација цивилног друштва дали своју оцену оствареног напретка у спровођењу НАП-а. На скупу, на коме је присуствовала и представница стручне службе Заштитника грађана, је било речи и о примени Резолуције 1325 СБ УН у наредном периоду, односно о наредним корацима у њеном спровођењу.

baner1