а

Завршна конференција Сталне конференције градова и оптина (СКГО) је одржана у Сава Центру у Београду, у четвртак, 28. маја 2015. године, и на њој су сумирани резултати спроведеног пројекта, дискутовало се о изазовима у његовој реализацији и о даљим плановима СКГО у области родне равноправности на локалном нивоу. СКГО је недавно награђен од стране Мреже асоцијација локалних самоуправа југоисточне Европе, као пример добре праксе у овој области. У оквиру поменутог програма, урађено је истраживање стања у локалним самоуправама у Србији, извршене анализе докумената и планова СКГО, формирана Радна група за родну равноправност и едуковани њени чланови и чланице. На предлог Радне групе, на 40. Скупштини СКГО, одржаној у децембру 2012, једногласно је усвојена Декларација о поштовању принципа родне равноправности на локалном нивоу власти. У широком партиципативном процесу, током 2013. израђена је а затим на 41. Скупштини усвојена званична Политика СКГО у области родне равноправности. Организоване су обуке и скупове и рађено је на умрежавању актера са локалног и националног нивоа. Такође су обучавани и запослени у СКГО, у циљу настојања да унесу побољшања у свој рад и промовисање родне равноправности и примене родне перспективе у својим активностима. Скупу је присуствовала представница стручне службе Заштитника грађана.

baner1