а

У сарадњи Министарства финансија Републике Србије и Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN WOMEN) 16. маја 2015. године у  хотелу „Зира“ у Београду одржан је семинар на тему „Родно одговорно буџетирање у Републици Србији’’, намењен буџетским корисницима на националном нивоу. Обуку је држала др Елизабет Клацер (Еlisabeth Klatzer), експерткиња UN WOMEN-a, која се бавила родно осетљивим буџетирањем у Аустрији из које долази, али и у другим земљама.

Циљ семинара је био да се учесници и учеснице упознају са плановима у овој области и стекну практична искуства, која ће им помоћи да у програмске буџете укључе родну равноправност односно родно осетљив циљ и индикатор. На семинару је учествовала представница стручне службе Заштитника грађана.

baner1