а

b_280_0_16777215_00_images_stories_goca_odbor_skupstina_26052015_1.jpg

Досадашње поступање органа у случајевима насиља над женама није одговарајуће, што је Заштитник грађана и констатовао у Посебном извештају о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља из 2014. године утврђујући бројне недостатке и у нормативном оквиру и у пракси, рекла је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић на седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине посвећене тренутној ситуацији све учесталијег насиља над женама и породичног насиља са смртним исходом.

Неке од упућених препорука органима се односе на отклањање недостатака у примени протокола у вези са недовољним препознавањем насиља према женама, неразумевањем положаја жене жртве, недовољном информисаношћу о постојању и садржају Општег и посебних протокола, недостатком адекватних евиденција и незадовољавајућом сарадњом надлежних органа, навела је она.

Посете у шеснаест јединица локалних самоуправа током којих је Заштитник грађана проверавао примену Општег и посебних протокола показале су да већина система ради за себе и да не постоји међусобна размена информација. Системи здравства, образовања, социјалне заштите и полиције сарађују, али када дођемо до правосудних органа нема повратне информације шта предузето, рекла је Гордана Стевановић.

Стевановић је навела да је Заштитник грађана Министарству правде 2011. године упутио, а 2012. године поновио Иницијативу за измену Кривичног законика у области кривично-правне заштите жртава породичног насиља и сексуалног злостављања. Министарство правде до сада није разматрало део Иницијативе који се односи на увођење у систем кривичноправне заштите новог кривичног дела прогањања, пооштравање санкција, обавезни психосоцијални третман насилника и друге одредбе усмерене ка превенцији насиља.

У Годишњем извештају Заштитника грађана за 2013. годину је, између осталог, указано на значај доношења закона који уређује пружање бесплатне правне помоћи којим би се унапредио положај свих осетљивих група, а пре свега жртава насиља у породици, а ова препорука је поновљена и у Извештају за 2014. годину.

Министарство правде Србије сачинило је платформу која предвиђа оснивање специјализованих тимова у тужилаштвима широм Србије како би се предупредило насиље, рекао је државни секретар Министарства правде Радомир Илић, и додао да је платформа полазиште за решавање питања породичног насиља и да је то сажет документ са конкретним предлозима.

На предлог председника Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Мехе Омеровића, одбор је донео седам закључака, које ће у форми препорука, упутити Влади и надлежним министарствима, и обавезао их да у року од три месеца обавесте одбор о поступању по препорукама.

Седници су присуствовали поред народних посланика представници министарстава, невладиног сектора и представници релевантних институција.

baner1