а

Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана, учествовала је на округлом столу ,,Могућност ефикасне сарадње владиног и невладиног сектора у сузбијању насиља у породици“, који је данас одржан у Београду,  у организацији ИАН Међународне мреже помоћи. Циљ овог скупа је активна размена искустава и давање предлога у циљу унапређења сарадње и умрежавања свих актера који се баве спречавањем насиља и заштитом жртава насиља у породици.

Гордана Стевановић је представила активности Заштитника грађана у области спречавања насиља у породици и заштите жртава насиља, укључујући налазе и препоруке из Посебног извештаја Заштитника грађана о спровођењу Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља. Она је на скупу истакла да је потребно унапредити сарадњу и размену података између свих органа у систему заштите жена од насиља, и дала оцену да се у борби против насиља над женама не користе довољно сви потенцијали цивилног друштва. Такође је навела да је потребно у међуинституционалне споразуме о сарадњи на локалном нивоу поред представника органа јавне власти укључити и представнике/це организација цивилног друштва и, на тај начин, укључити ресурсе којима локална заједница располаже.

baner1