а

Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана је 20. марта 2015. године  у Београду учествовала на догађају, у оквиру кампање Месец дана ромског женског активизма, под називом ,,Доручак с поводом“. Овај састанак је организовало удружење Бибија, уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и на њему се разговарало о ефектима Декаде инклузије Рома на положај Ромкиња у Републици Србији, напорима који се улажу у циљу побољшања положаја Ромкиња, а представљени су и примери добре праксе на локалном нивоу.

Осим тога, на скупу је било је речи о утицају Стратегије за унапређење положаја Рома из 2009. године и пратећег Акционог плана на положај Ромкиња, као и о  позиционирању ромског женског питања у будућем националном документу за унапређивање положаја Рома, за период после 2015. године. Гордана Стевановић је указала на недостатке у спровођењу Стратегије који су садржани у Посебном извештају Заштитника грађана о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома са препорукама из 2013. године и посебно истакла потребу да родни аспект буде препознат при изради новог стратешког документа.

baner1