а

Деца и жене жртве насиља у породици - сузбијање и превенција насиља тема је данашњег састанка заменице заштитника грађана и представника различитих органа у Јагодини: града Јагодине, суда и тужилаштва, Центра за социјални рад, полицијске управе, школске управе, просветне инспекције, здравствених установа и невладиних организација, који је одржан  19. фебруара 2015. годинеу Јагодини.

Заменица заштитника грађана представила је Посебан извештај о спровођењу Општег и посебних протокола о насиљу над женама у породици и партнерским односима. Она је истакла кључне проблеме на које је истраживање указало у ситуацијама када се надлежни  органи сусрећу са пријавама насиља над женама и сазнањима о насиљу над децом.

Представници органа и установа у Јагодини су указали на значај превенције и међусобне сарадње и размене информација, као и на недостатке које уочавају у систему заштите жена и деце од насиља. Интердисциплинарна сарадња је још једном истакнута као кључни фактор у превенцији и ефикасним мерама заштите.

baner1