а

b_280_0_16777215_00_images_stories_kampanja_2_14022015.jpg

Остваривање права жена у ситуацији насиља и њихова заштита могу  се остварити само кроз заједничку делотворну сарадњу свих надлежних органа, институција и организација, који су укључени у систем заштите жена од насиља, као и кроз едукацију запослених да препознају насиље према женама и адекватно реагују, како би превенција насиља према женама и заштита жена од насиља били делотворни, рекла је данас Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за родну равноправност и права детета на јавном догађају у оквиру глобалне кампање Једна милијарда устаје, посвећене спречавању и заштити женама од насиља.

b_280_0_16777215_00_images_stories_kampanja_1_14022015.jpgОна је истакла да је делотворна сарадња надлежних органа на свим нивоима власти и предузимање неопходних законодавних мера обавеза коју је држава преузела ратификацијом Конвенције Савета Европе о сузбијању и борби против насиља према женама и насиља у породици – Истамбулске конвенције, али број притужби Заштитнику грађана и резултати анализе рада надлежних органа који су укључени у систем заштите жена од насиља у породици и партнерским односима указују да заједничко деловање свих надлежних органа и њихову сарадњу треба унапредити.

Она је, такође, навела да, у складу са Истамбулском конвенцијом, држава има обавезу и да више пажње посвети спровођењу мера психосоцијалне подршке женама у ситуацији насиља и економском оснаживању жена, али и раду са насилницима, у циљу промене њиховог понашања и заустављања насилништва. Овај скуп су организовале организације цивилног друштва Центар модерних вештина и Центар Е8.

baner1