а

Новим Законом о родној равноправности требало би пре свега унапредити правни оквир заштите жена, јер су оне по дефиницији у лошијем положају, рекао је данас заштитник грађана Саша Јанковић у Новом Саду на скупу посвећенoм првој радној верзији модела закона о родној равноправности. Он је напоменуо да се мањкавости постојећег закона огледају пре свега у недовољној ефикасности институционалних механизама за примену тих прописа на терену, односно у локалним самоуправама где људи у пракси остварују родну равноправност.

Јанковић је напоменуо да је Закон о равноправности полова из 2009. године био "велики искорак" у правцу родне равноправности, али да су се у његовој примени показале мањкавости које треба отклонити. Он је додао да је у међувремену донет и Закон о забрани дискриминације као и да је наша земља прихватила Истамбулску конвенцију, па је зато неопходно усклађивање прописа у тој области.

Заштитник грађана је рекао да  ће законски модел бити у јавној расправи до краја фебруара и да ће по окончању расправе, текст са примедбама, предлозима и коментарима проследити Координационом телу за родну равноправност Владе РС, након чега се очекује да Влада да своје мишљење и утврди коначан предлог закона.

Циљ нам је, да у догледно време у Србији добијемо ефикаснији и делотворнији правни оквир за остваривање родне равноправности, истакао је Саша Јанковић.

Представљајући основе прве радне верзије модела закона, вођа тима за израду текста закона о родној равноправности проф. др Маријана Пајванчић истакла је да се њиме предвиђају "врло експлицитне одредбе о начину примене" законских прописа у тој области.

Неопходно је та законска решења ускладити са другим законима, који су донети у међувремену, као и са међународним конвенцијама, а, како је додала професорка Пајванчић,  тај закон фокусирао се и на "политику једнаких могућности" у нашем друштву.

Координаторка Женске парламентарне мреже у покрајинској Скупштини Маја Седларевић, изразила је задовољство представљањем прве радне верзије модела закона о родној равноправности и истакла да је покрајина Војводина пионир у остваривању родне равноправности и пример добре праксе, како би та област у стварности требало да функционише.

Мајкл Ујехара, заменик шефа Мисије ОЕБС у Србији рекао је да та Мисија пружа пуну подршку свим активностима које имају за циљ побољшање и унапређење у области људских права а посебно положаја жена. Он је изразио очекивање да ће прва радна верзија закона који је представљен допринети побољшању правног оквира за обезбеђивање родне равноправности.

Јавну расправу су заједнички организовали Заштитник грађана и Женска парламентарна мрежа Скупштине АП Војводине, а скупу су присуствовали покрајински посланици и посланице, представници локалних самоуправа, покрајинског омбудсмана, Мисије ОЕБС –а у Србији, механизама за заштиту родне равноправности из Војводине, женских и невладиних удружења и организација.

baner1