а

Поводом 25. новембра, Међународног дана борбе против насиља над женама, Заштитник грађана упозорава да је у партнерском насиљу у 2013. години у Србији убијено више од 40, а од почетка ове године 21  жена и да расте број притужби на рад полиције, центара за социјални рад и установа здравствене заштите, које су упућене Заштитнику грађана.

Заштитник грађана је током ове године, у оквиру превенције насиља над женама, извршио надзор примене протокола за заштиту од породичног и партнерског насиља у 16 локалних самоуправа. У непосредном разговору са представницима надлежних органа: подручних центара за социјални рад, полиције, домова здравља, болница, прекршајних судова, јавних тужилаштава и локалне самоуправе, размотрене су препреке и мањкавости у примени протокола за заштиту жена од породичног и партнерског насиља.

Извештај о резултатима мониторинга Заштитника грађана ће током кампање „16 дана борбе против насиља над женама“ бити представљен  надлежном скупштинском Одбору за људска и мањинска права и равноправност полова, уз учешће и представника и представница јединица локалне самоуправе и органа власти који су пример добре праксе, цивилног друштва, стручне шире академске јавности.

Савет за родну равноправност Заштитника грађана упозорава да су неопходне измене кривичног законодавства како би се одговарајућа пажња посветила психо-социјалном третману насилника. Институције, у складу са својим надлежностима, треба да спроводе континуирану обуку својих запослених у циљу препознавања случајева насиља и брзо и ефикасно поступање по пријави насиља.

Нарочито снажан одговор државе мора бити на сузбијању и спречавању фемицида, као најтежег облика насиља над женама.

Савет за родну равноправност Заштитника грађана посебно наглашава да су Ромкиње, жене са инвалидитетом, избегле и интерно-расељене жене, жене лошијег имовног стања, жене са поремећајима у понашању, друштвене групе са повећаним ризиком од насиља. Стога је друштвена и морална обавеза органа јавне власти да својим деловањем стварају услове за равноправну и социјално одговорну заједницу.

baner1