а

b_280_0_16777215_00_images_stories_azc_07112014_1.jpg

У Србији нормативни оквир постоји, међународна документа су ратификована, преузета је одговорност за заштиту жена од породичног и партнерског насиља, али се у пракси не примењује у потпуности, истакла је заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић на данашњој међународној конференцији у Београду.

Она је на конференцији „Примена Конвенције Савета Европе против насиља према женама – годину дана од њеног потврђивања у Републици Србији“, која је била посвећене активностима на усаглашавању закона и прописа Републике Србије са стандардима конвенције, рекла да се процентуално веома мали број притужиља обраћа Заштитнику грађана из области породичног насиља. Упркос томе, Заштитник грађана је кренуо у решавање проблема у области породичног насиља  и 2011. године је сачињен Посебан извештај о ситуацији породичног насиља над женама у Србији. Констатације и закључци из Извештаја указали су на неопходност измене Кривичног законика, али, на жалост, по овој иницијативи Заштитника грађана до данас није поступљено.

Заменица заштитника грађана је додала да је Заштитник грађана ове године спровео мониторинг посете локалним самоуправама, да провери како се примењују општи и посебни секторски протоколи који се односе на заштиту од насиља над женама у породици и партнерским односима. Постоји добра пракса, али и места где међусекторска сарадња није задовољавајућа.

Учесници конференције, где су били позвани представници Народне скупштине, државних органа, јавних тужилаштава, сложили су се да је за успешну борбу против насиља у породици потребна првенствено едукација, сарадња надлежних државних органа и цивилног сектора, као и адекватне санкције за извршено кривично дело насиља.

Насиље и жене са инвалидитетом

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић учествовала је данас и на трибини ,,Насиље и жене са инвалидитетом", која је у организацији удружења ,,Из Круга – Београд“, у оквиру обележавања ,,Недеље жена са инвалидитетом“, одржана у Дому омладине у Београду. Гордана Стевановић је на скупу истакла да унапређивање положаја жена са инвалидитетом и њихова заштита од вишеструке дискриминације и насиља у породици, као и њихово пуно друштвено укључивање, зависе од различитих система подршке које је држава дужна да обезбеди. Она је рекла да је подршка особама са инвалидитетом делимично обезбеђена кроз системе социјалне заштите и образовања али није довољна за равноправно укључивање у друштвени живот, на шта је Заштитник грађана више пута указивао. Заштитник грађана ће наставити у оквиру своје контролне функције да врши надзор над поступањем надлежних органа у спровођењу обавеза које је Република Србија преузела ратификовањем Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, као и основних међународних уговора из области људских права, а у циљу унапређивања положаја жена са инвалидитетом и других осетљивих група становништва.

baner1