а

Поводом Међународног  дана девојчица, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић указује на неједнак положај и посебне изазове са којима се девојчице у Србији и даље суочавају. Само зато што су девојчице, оне раније напуштају образовање, па тако 30 одсто њих старости од 15 до 19 година не похађа школу.

Са друге стране не чини се довољно како би се обезбедила правичност и услови  равноправних могућности за девојчице у другим областима, као што су спорт, укључивање у модерне технологије, инжењерство, грађевинарство, образовање за професије у војсци и полицији.

Посебно забрињавају подаци Републичког завода за статистику и УНИЦЕФ-a да је у општој популацији око 1% женских особа које су пре 15. године ступиле у брак, док тај проценат у ромским насељима износи око 17%. Према попису становништва из 2011. године међу ванбрачним заједницама, у којима је један од партнера млађи од 16 година, у чак 94% случајева су то девојчице. Поражавајући су и подаци о томе колико девојчице чешће од других бивају жртве најтежих облика насиља.

Републици Србији предстоји предузимање неопходних мера на различитим нивоима и улагање напора свих актера у друштву како би се зауставило угрожавања права девојчица на доступности образовања и могућности професионалног усавршавања, али и обезбедиле једнаке могућности за приступ и учешће у свим областима живота, а пре свега ефикасна и адекватна заштита од различитих видова експолатација, уговорених бракова и насиља.

baner1