а

Заштитник грађана је посетио Параћин у оквиру планиране мониторинг посете у вези са поступањем локалних органа јавне власти приликом примене Општег и посебних протокола у случајевима насиља над женама у породици или у партнерским односима. Првог дана посете, 11. септембра 2014. године, организован је састанак стручног тима са представницима органа који су укључени у процес примене протокола на локалном нивоу. Били су присутни представници Полицијске управе Јагодина, Центра за социјални рад, Опште болнице, Дома здравља, Прекршајног суда и Основног јавног тужилаштва у Параћину. Они су указали на сопствена искуства и препреке са којима се сусрећу у свакодневном раду.

Другог дана посете, 12. септембра 2014. године, организован је разговор са грађанима и грађанкама који су говорили о проблемима са којима се суочавају у настојању да остваре своја права пред органима јавне власти. Стручној служби Заштитника грађана се током другог дана посете обратило 16 грађана, који су се највише жалили на повреду економско-социјалног права.

baner1