а

Гордана Стевановић, заменица Заштитника грађана за родну равноправност и права детета учествовала је на  скупу у организацији Мисијe ОЕБС у Србији у циљу  презентације Алата за самопроцену локалних механизама за родну равноправност. У свом излагању представила је резултате мониторинг посета јединицама локалне самоуправе, које је уз учешће чланица и чланова Савета за родну равноправност спровео Заштитник грађана ради праћења примене члана 39. Закона о равноправности полова, којим се обавезују јединице локалне самоуправе да успоставе механизам за родну равноправност или одреде запосленог или запослену у органима локалне самоуправе задуженог/у за родну равноправност.

Заменица ЗГ се посебно  осврнула на законодавни оквир, непоштовање одредбе Закона о формирању механизама за родну равноправност  на локалном нивоу као и на различиту праксу која је тим поводом заступљена у деловању органа јединица локалне самоуправе, наводећи   појединачне  примере  као приказ  непоштовања одредби Закона.

Алате за самопроцену локалних механизама учесницима скупа је представила консултанткиња Вишња Баћановић, указујући да је основни циљ Алата да омогући јединствену, упоредну и континуирану процену рада локалних механизама која може бити основа за стратешко планирање унапређења њиховог деловања на увођењу родне равноправности на локалном нивоу.

Презентацији су присуствовали представници Мисије ОЕБС у Србији, државни секретар  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као и представници ресорних министарстава, јединица локалне самоуправе и невладиног сектора.

Представници ОЕБС су исказали уверење да Алат представља јединствени инструмент који могу користити не само локални механизми већ и домаће и међународне институције и организације у процесу увођења принципа родне равноправности у све политике на локалном нивоу, при чему је упућен и апел свим заинтересованим странама  да то и учине.

baner1