а

Поштована госпођо Стевановић,

Не знам колико је уобичајено да се Заштитнику грађана шаљу поруке са похвалама за рад, али је недавна Препорука у вези са поступањем Центра за социјални рад Велико Градиште и Голубац повод да Вам пишем, односно похвалим Службу која је радила анализу случаја и саставила препоруку.

Све препоруке Заштитника грађана у вези са притужбама на насиље у породици су врло важне за корекцију рада органа управе и Аутономни женски центра их радо цитира и користи у раду са професионалцима. Препорука писана у вези са случајем у Великом Градишту посебно је добро написана у делу у којем се образлажу разлози за одлуку. Образложења и позивање на документа која регулишу рад органа јавне управе су у овој Препоруци нарочито детаљна и јасна. Она, као и Препорука у вези са случајем из Бујановца, се позива и на чл. 5 Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације жена, односно на утицај друштвених и културних обичаја, предрасуда и стереотипа у вези са улогом жена, који имају утицај на штетна поступање и одлуке професионалаца, што је врло важно. Код нас се насиље према женама само декларативно наводи као питање дискриминације жена, а готово никада се не препознаје институционална виктимизација услед дискриминације жене, те су ова два случаја, односно образложења дискриминације, врло значајна.

Из наведених и других разлога које нисам помињала, а који свакако доприносе промени институционалне праксе у овој области, желела бих још једном да у свој име и у име мојих колегиница из АЖЦ похвалим Службу која поступа по притужбама грађанки и грађана или на основу иницијативе Заштитника грађана, за одлична образложења уз препоруке у свим случајевима насиља према женама.

С поштовањем,

Тања Игњатовић

Аутономни женски центар

baner1